Behandling af myelomatose | Amgen

Behandling af myelomatose

Sygdomsbilledet ved myelomatose kan variere fra patient til patient. Behandling vælges på baggrund af patientens tilstand, alder og eventuelle andre sygdomme.
Formålet med behandling er at bremse myelomatosens udvikling og opnå remission. Ved remission er de fleste, eller alle, tegn på sygdommen væk fra blod og knoglemarv. Det medfører samtidig symptombedring. I sygdommens forløb ser man perioder med remission samt perioder med fornyet sygdomsaktivitet, også kaldet progression. Behandlingen har til formål at sikre remission længst muligt.
Der findes mange forskellige typer af lægemidler til at behandle myelomatose med. I de sidste ti år har udviklingen af nye lægemidler, samt kombination med eksisterende behandlinger, muliggjort mere effektiv behandling og forlænget levetiden for patienter med denne sygdom. Myelomatose er dog fortsat en uhelbredelig sygdom, som man skal leve med resten af livet.

Behandlingsmuligheder

Helt grundlæggende kan man opdele behandlingerne ud fra formålet med dem, nemlig:

Behandling mod kræftceller

Behandling af myelomatose består som oftest af flere lægemidler samtidigt, som alle angriber sygdommen fra forskellige vinkler.

Antistoffer

Antistoffer er biologiske lægemidler der binder til de ondartede plasmaceller og dermed bidrager til deres død. Der findes forskellige typer af antistoffer.

Binyrebarkhormon

Store doser binyrebarkhormon virker ved at slå de ondartede plasmaceller ihjel og dermed bidrage til sygdomskontrol.

Immunmodulerende behandling

Denne behandlingstype har en kompleks virkningsmekanisme, som både påvirker de ondartede plasmaceller og det miljø, de lever i. Derfor gives denne behandling ofte sammen med andre behandlinger såsom antistoffer, proteasomhæmmere og kemoterapi.

Kemoterapi

Kræftceller vokser ved celledeling. Med kemoterapi kan man forhindre uhæmmet cellevækst. Kemoterapi er meget effektivt til at dræbe celler, der vokser hurtigt.

Proteasomhæmning

Proteasomhæmmere hindrer nedbrydningen af proteiner inde i den enkelte celle, så de hober sig op inde i cellen og får cellen til at gå til grunde.

Højdosis kemoterapi m. stamcellestøtte

Formålet med højdosis kemoterapi er at øge sygdomsresponset. En af bivirkningerne er dog, at stamcellerne i knoglemarven går til grunde. Derfor støttes højdosis kemoterapi med stamcelletransplantation.

Symptomlindrende behandling

Formålet med symptomlindrende behandling er at afhjælpe de problemer og symptomer, som myelomatose kan medføre.

Knoglebeskyttende behandling

Myelomatosecellerne overaktiverer kroppens normale knoglenedbrydningsceller, hvilket kan forsage knoglesmerter, knoglebrud og forhøjet kalk i blodet. Knoglebeskyttende behandling har til formål at hæmme den øgede knoglenedbrydning. Det hjælper både på smerterne og på det forhøjede kalkniveau i blodet.

Immunglobulin

Hos myelomatose patienter er immunforsvaret nedsat, bl.a. på grund af nedsat mængde af normalt antistof i kroppen. For nogle af disse patienter kan det hjælpe at give transfusioner med antistof (immunglobulin) fra donorer.

Smertestillende

Myelomatose er en sygdom, som for en del patienter er forbundet med smerter. Disse patienter vil derfor have brug for smertestillende medicin. Behovet bliver som regel mindre, når sygdommen er bragt under kontrol.

Strålebehandling

Strålebehandling kan bruges lokalt, hvis myelomatosen giver særlige problemer direkte i knoglerne (fx tæt på rygsøjlen hvor den kan trykke på nerverne).

Vækstfaktorer

Nogle patienter vil have mangel på røde og hvide blodlegemer – dels på grund af sygdommen, dels på grund af behandlingen. Nogle patienter får derfor vækstfaktorer, der øger produktionen af de røde eller de hvide blodlegemer.

Valg af behandling

At vælge behandling til myelomatose er ikke en simpel beslutning, da der er mange mulige behandlingskombinationer. Det er vigtigt, at du fortæller din læge, hvad der er vigtigt for dig i forhold til dine livsprioriteter og præferencer. Det hjælper lægen til at vælge den bedste behandling til dig.
    Ved valg af behandling tages der typisk højde for:
  • Dit generelle helbred
  • Din alder
  • Dine personlige forhold og livsstil
  • Dine prioriteter og præferencer
  • Egenskaber, aktivitet og fase af myelomatosen
  • Al tidligere behandling og andre medicinske tilstande
  • Symptomer / problemer ifm. myelomatosen
  • Om du deltager i et klinisk forsøg eller ej